درباره واحد > بخش عمرانی
بخش عمرانی

پیگیری و تهیه فضای استیجاری آموزشی دانشکده در شهرستان، پیگیری خرید 3 قطعه زمین آموزشی از مسکن و شهرسازی به مساحت حدود 5/1 هکتار که پس از پیگیری های مستمر و انجام امور اداری طی یکسال گذشته به مرحله واگذاری و تحویل زمین انجامیده است، از جمله فعالیت های بخش عمرانی دانشکده می باشد.

همچنین در ایام ا... دهه فجر 91 در مراسمی کلنگ اولین ساختمان اداری-آموزشی دانشکده با زیر بنای 6500 مترمربع  به همت مسئولین شهرستان زده شد و پروسه تهیه نقشه های ساختمان آموزشی،تهیه پیمانکار و شروع به ساخت ظرف کمتر از یکسال آینده در دستور کار این حوزه می باشد.
  بخش عمرانی


کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد دماوند می باشد     طراحی وب سایت : ARIARASANEDAMAVAND